Rent A Light

Norlux tilbyr markedets eneste rendyrkede leiefinansiering for belysningsprodukter. I samarbeid med bankene gjør vi veien til moderne og energieffektiv belysning enklere og kortere.

Vi har sett at våre kunder og bedriftsmarkedet generelt ønsker å verne om sin egenkapital i større grad enn tidligere, og heller bruke leiefinansiering som en anskaffelsesform på produkter og utstyr.

Norlux Rent A Light er en tjeneste som gir våre kunder følgende fordeler:

· Praktisk og enkelt – kunden får alt fra Norlux finansiering, belysningsprodukter og service

· Økt handlekraft – Rent A Light gir 100 % finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten

· Enklere økonomistyring – faste månedsutgifter for våre kunder, forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring

· Økt konkurranseevne – Rent A Light gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, og mulighet for utskiftning samt oppgradering ved behov

· Skattefordel – hele leiebeløpet utgiftsføres og gjerne raskere skattemessig avskrivning enn tilsvarende for lån

· Ingen forskuttering av mva. på anskaffelsestidspunktet

· Finansiell spredning

Ved bruk av Norlux LED belysningsprodukter vil tilbakebetalingstiden for investeringen være ca. 2,5 år og besparelsen er høyere enn leiebeløpet pr måned. Dette betyr at kunden får en netto fortjeneste fra første dag og etter endt leieperiode på 60 måneder vil leiebeløpets størrelse utgjøre den økte nettofortjenesten.

Kontakt oss på finance@norlux.com eller ring Leif Roger Budeng-Larsen ved aktuelle spørsmål rundt Norlux Rent A Light. Telefon: 99 20 23 74