Hovedkontor Borgeskogen (Vestfold)

Våre lokaler er innredet og lyssatt med tanke på å være et opplevelsessenter for lys hvor du med egne øyne kan se hvordan ulike armaturer, ulike lyskilder, ulike reflektorer og sammensetning av disse påvirker opplevelsen av lokalene og utstilte produkter.

Showroom Skøyen (Oslo)

Vi søker å oppnå en forståelse for hvordan ulike variasjoner og kombinasjoner av lys påvirker kundens opplevelse og påfølgende valg.Vi forklarer lystekniske begreper som f.eks. lux, lumen, fargetemperatur ved å vise konsekvensene av å variere disse parameterne.

Kontor Göteborg

Produktene som er utstilt i våre lokaler viser et tverrsnitt av vårt totale sortiment til bruk innen ulike typer lokaler som f.eks. butikk, resepsjoner, restauranter, hoteller, lager og kontorer.

Logistikk

Vi «snur oss rundt» svært raskt for å tilfredsstille kundenes forventninger om raske og presise leveringer.

Norlux har et stort, moderne logistikksenter på ca. tre tusen kvadratmeter hvor vi har Nordens største lager av lyskilder, armaturer og strømskinner. Vi «snur oss rundt» svært raskt for å tilfredsstille kundenes forventninger om raske og presise leveringer.

Vårt logistikksenter håndterer over 12.000 ordre per år og vi holder beredskapslager av alt belysningsutstyr for våre kjedekunder. Vårt logistikkteam står på for kunden og tilpasser seg de fleste av uforutsette endringer som måtte inntreffe i prosjektleveranser. Lyskildebestillinger sendes stort sett samme – eller neste dag og til svært gunstige priser.

Konseptutvikling

Konseptutvikling

Med utgangspunkt i vår lange og svært brede erfaring fra mange ulike bransjer er vi en god sparringspartner innen konseptutvikling. Våre medarbeidere har svært allsidig kompetanse innen både teknikk og design. Vi kombinerer vår kompetanse innen forbrukeradferd og kunnskap om hvordan lys påvirker menneskets beslutningsprosesser med våre kunders tanker om hvordan de ønsker å bli oppfattet i markedet. Vår kunnskap bidrar til at våre kunder på en best mulig måte kan oppnå det de hadde håpet på, et selgende og økonomisk effektivt konsept.

Prosjektering

Prosjektering

Vår prosjektavdeling prosjekterer både lysplaner og elektroplaner. Vi har solid og mangfoldig erfaring fra de fleste typer prosjekter. Dette gjør oss i stand til å integrere belysning best mulig i både lokalet som helhet og i innredningen. Takket være solid innsikt i installatørens hverdag er vi istand til å produsere lysplaner som gjør installasjonsarbeidet vesentlig mer effektivt. Dette sikrer en kostnadseffektiv installasjon og at konseptets ide blir virkelighet, hver gang.

Lysberegning

Lysberegning

Med generelt økende fokus på energieffektivisering blir lysberegning stadig viktigere. Alle våre armaturer leveres med Relux kombatible lysdata. Dette gjør det mulig å beregne antall armaturer og plassering av disse for å oppnå ønsket lysmengde og inntrykk. Man produserer rapporter i Relux som viser alt fra total mengde lys til lys per enkeltpunkt i lokalene. Rapportene kan også inkludere effektforbruk både totalt og per kvadratmeter i lokalet.